co oferujemy?

 • projekty sieci oraz przyłączy elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia
 • projekty oświetlenia ulic, placów, iluminacji obiektów architektonicznych, zieleni itp.
 • projekty stacji transformatorowych SN/nN
 • projekty przebudowy / rozbudowy układów zasilania obiektów
 • projekty instalacji elektrycznych wszelkich obiektów budowlanych (zakłady i hale przemysłowe, obiekty handlowe, budynki użyteczności publicznej, budynki mieszkalne)
 • projekty instalacji słaboprądowych (sieci komputerowych, sieci telefonicznych, kontroli dostępu, sygnalizacji włamań i napadu, monitoringu, sygnalizacji pożaru, oddymiania, inteligentnego zarządzania budynkiem BMS, AKPiA)
 • projekty budowy i modernizacji układów pomiaru energii elektrycznej
 • analizy zagrożenia porażeniowego
 • analizy zagrożenia piorunowego i przepięciowego obiektów oraz sporządzanie projektów instalacji odgromowych i zabezpieczeń przeciwprzepięciowych
 • kierowanie budową oraz wszelkimi robotami z zakresu instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wszelkimi robotami z zakresu instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • budowa przyłączy elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia
 • budowa oświetlenia ulic, placów, iluminacji obiektów architektonicznych, zieleni itp.
 • budowa stacji transformatorowych SN/nN
 • przebudowa / rozbudowa układów zasilania obiektów
 • montaż instalacji elektrycznych wszelkich obiektów budowlanych (zakłady i hale przemysłowe, obiekty handlowe, budynki użyteczności publicznej, budynki mieszkalne)
 • montaż instalacji słaboprądowych (sieci komputerowych, sieci telefonicznych, kontroli dostępu, sygnalizacji włamań i napadu, monitoringu, sygnalizacji pożaru, oddymiania, inteligentnego zarządzania budynkiem BMS, AKPiA)
 • budowa i modernizacja układów pomiaru energii elektrycznej
 • montaż instalacji odgromowych i zabezpieczeń przeciwprzepięciowych
 • oświetlenie miejsc pracy
 • oświetlenie ulic i placów
 • oświetlenie architektoniczne
 • iluminacja obiektów architektonicznych
 • iluminacja zieleni
 • pomontażowe oraz okresowe badania i pomiary instalacji elektrycznych obiektów budowlanych
 • pomiary oświetlenia miejsc pracy
 • pomiarowy dobór baterii kondensatorów oraz dławików filtrujących wyższe harmoniczne
 • pomiary rezystywności gruntu
 • pomiary rezystancji uziemień
 • pomiary rezystancji izolacji instalacji, kabli, maszyn i urządzeń
 • analiza jakości energii elektrycznej
 • ocena stanu technicznego instalacji
 • analiza dokumentacji handlowej (faktury, umowy na dostawę energii)
 • rejestracja dobowego rozkładu zużycia energii i zapotrzebowania mocy z wykorzystaniem analizatora jakości energii elektrycznej
 • rejestracja współczynnika mocy biernej z wykorzystaniem analizatora jakości
 • analiza gospodarki mocy biernej oraz ewentualny dobór urządzeń do kompensacji
 • analiza zmniejszenia kosztów w oparciu o zmianę planu taryfowego
 • analiza zmnieszenia kosztów w oparciu o zmianę grupy przyłączeniowej (przebudowa układu zasilania obiektu)
 • analiza dostosowania układów pomiarowych do uwolnionego rynku energii
 • analiza zmniejszenia kosztów w oparciu o zmianę dostawcy energii