kim jesteśmy?
Bozigórski sp. z o. o. jest firmą funkcjonującą w sektorze elektroenergetycznym od 2006r.

  • kompleksową obsługę inwestycji branżowych (od analizy, poprzez projektowanie, do realizacji)
  • projekty budowalne i wykonawcze wszelkiego rodzaju obiektów budowalnych w zakresie instalacji elektrycznych silnoprądowych i słaboprądowych (w tym projekty sieci teletechnicznych, SAP, instalacji alarmowych);
  • projekty budowalne i wykonawcze sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia;
  • opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych;
  • kompleksowe prowadzenie robót w zakresie instalacji elektrycznych, sieci elektroenergetycznych;
  • analizę zużycia energii elektrycznej oraz jakości energii elektrycznej;
  • prowadzenie nadzoru inwestorskiego;
  • opracowania kosztorysów, przedmiarów robót;


Od początku naszej działalności wykonaliśmy ponad pół tysiąca dokumentacji projektowych dla różnego rodzaju obiektów: zakładów produkcyjnych, biurowców, hal magazynowych, budynków sakralnych, obiektów handlowych i usługowych. Na podstawie opracowanych przez nas dokumentacji są realizowane inwestycje na terenie Polski, Niemiec, Czech, Austrii.

Zaprojektowaliśmy i zrealizowaliśmy budowę oraz przebudowę kilkudziesięciu układów zasilania przedsiębiorstw działających w branży: spożywczej, nowych technologii, przemysłu ciężkiego oraz ochrony zdrowia. Dostosowując układy zasilania do indywidualnych potrzeb naszych Klientów pomagamy zaoszczędzić nawet do kilkuset tysięcy złotych rocznych kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej, jednocześnie zwiększając pewność zasilania i jakość energii elektrycznej.

Każdy nasz projekty, każda nasza realizacja dostosowana jest do indywidualnych potrzeb inwestora. Dzięki dużemu doświadczeniu oraz wiedzy jesteśmy w stanie zaproponować naszym Klientom najlepsze rozwiązanie.


Zapraszamy do współpracy